Last Week’s Arrivals

Congochromis cf. sabinae “Red”              WC 1 1/2″+ $60/pr
Nannochromis transvestitus                     WC 1 1/2″ $65/pr
Nannochromis splendens                         WC 1 1/2″ $60/pr
Steatocrannus tinanti   Slim Buffalohead WC 1 1/2″-2″ $12 each 6+ $10 each
Steatocrannus cassuarius Buffalohead Cichlid WC 2-3″ $12 each 6+ $10 each
Neolebias trilineatus                               WC 1″ $10 each 8+ $9 each 15+ $8 each
Neolebias ansorgei                                WC 3/4″-+ $7 each 8+ $6 each 15+ $5 each
Barboides gracilis     Dwarf Amber Barb WC 1/2″ $8 each 8+ $7 each
Labeo cyclorhynchus Calico/Variegated Shark WC 3 1/2″ $30 each
Aphyoplatys duboisi                               WC 1/2″-3/4″ $8 each 8+ $7 each
Foerecthys flavipinnis WC 1/2″-3/4″ $8 each 8+ $7 each
Paracheirodon simulans     Green neon tetra WC 3/4″ $3 each 8+ $2.50 each 15+ $2 each
Megalamphodus sweglessi       Red Phantom Tetra WC 1/2″ $3.50 each 8+ $3.25 each 15+ $3 each
Tucanoichthys tucano     Tucano Tetra   WC 1/2″-3/4″ $18 each 8+ $15 each
Symphysodon sp. Tefe Green     Tefe Green Discus WC 4-5″ $70 each 6+ $60 each
Uaru fernandezyepezi     Panda Uaru WC 3-3 1/2″ $85 each (6 available)